Darmowa wysyłka od 200 zł

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony i sklepu internetowego www.pieknyplan.pl

                                    § 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.        Administrator –  AB TECHNIKA BARTŁOMIEJ KRANZ, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9571175252, REGON 529053640. Adres: ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk.

2.       Strona – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pieknyplan.pl

3.       Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

4.      Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

                                      § 2
Dane osobowe

1.         Użytkownik, który korzysta ze Strony potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

2.       Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianych na Stronie formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru.  Zakres pozyskiwanych danych osobowych obejmuje:  imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

3.       Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4.      Cele przetwarzania danych osobowych:

1.         Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia na towary i usługi przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług z oferty Administratora oraz dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

2.       Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji, w tym również, na życzenie Klienta, o ofercie Administratora.

3.       Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane są w celu utworzenia Konta Użytkownika i zarządzania nim.

5.       Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6.       Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7.       Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8.      Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9.      Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów innym firmom w celach związanych z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności Strony, korzystaniem z systemu e-mailingowego, realizacji zleconych usług (w tym związanych z dostarczaniem zamówionych przesyłek) oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora.

10.    Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

11.      Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1.         prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3.       prawo do przenoszenia danych;

4.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

5.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

12.     Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień i świadczenia usług, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promocji produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

                                        § 3

                                Pliki cookies i inne technologie

1.         Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.       Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.       Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4.      Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.      Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

1.         kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Google Analytics zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.

2.       piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

3.       kod śledzenia Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika na Stronie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego Urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy Cookies. Hotjar pozwala na analizę powyższych aktywności w celu polepszenia użyteczności Strony.

                                 § 4
Logi serwera

1.         Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.       Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.       Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.      Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.      Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

                                          § 5
Postanowienia końcowe

1.         Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2023r.

2.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach i w Sklepie internetowym.

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy